Za upis kandidata koji su srednju školu završili u Bosni i Hercegovini potrebni su slijedeći dokumenti:


 • Molba za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj ili višoj školi (original ili ovjerena kopija)
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole  (orignal  ili ovjerena kopija)
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci, u svrhu upisa na fakultet ili nastavka školovanja,
 • CIPS uvjerenje o prebivalištu,
 • Dvije fotografije formata 4 cm x 6 cm
 • Dokaz o uplati školarine (1 primjerak uplatnice)
 • ostala dokumentacija za upis:upisni list, semestralni list i dr.(regulisat će se prilikom upisa ).

 

Kandidati, koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje stekli u inozemstvu, pored gore navedenih dokumenata, trebaju da dostave nostrifikaciju diplome o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija). Više o postupku nostrifikacija naći ćete ovdje.

Kandidati koji prelaze sa drugih fakulteta, pored gore navedenih dokumenata, dužni su dostaviti i slijedeće:

 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta sa kojeg prelazi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *