Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

12 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

360
CIJENA

4,000.00 KM

Stomatologija Kao specifična medicinska grana i djelatnost stomatologija se izučava naučno i praktičnim radom sa ciljem da osposobi stručnjake stomatologije – doktore dentalne medicine.

Veliki nedostatak stručnjaka – stomatologa postavlja nam cilj da izučimo doktore dentalne medicine koji će se moći ravnopravno uključiti na tražište rada, kako u regiji tako i u zemljama Evropske unije na kojima su naši medicinski stručnjaci izuzetno poštovani i cijenjeni. Ciljevi koje trebamo ostvariti su i zahtjevi da naši studenti osim vrhunskog znanja i vještina usvoje i najviše standarde etičkih i moralnih normi.

Ostali smjerovi

Opća medicina

December 25, 2017

Farmacija

December 25, 2017

Sestrinstvo

December 25, 2017

Fizikalna terapija

December 25, 2017