Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

8 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

240
CIJENA

2.500,00 KM 

 

Sestrinstvo se sve više u svijetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program djelovanja i koja je nezavisna od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite. Neki ga shvataju kao zanimanje, neki kao naučnu disciplinu, a oni umjereniji kažu da je to profesija koja će napokon dobiti svoj legitimni status. Moderno sestrinstvo favorizuje edukaciju kao prioritet u profesionalnom životu medicinskih sestara, pa je obrazovanje medicinskih sestara prioritet modernih država.

Ostali smjerovi

Opća medicina

December 25, 2017

Stomatologija

December 25, 2017

Farmacija

December 25, 2017

Fizikalna terapija

December 25, 2017