hajriz

Poštovani,studenti, nastavnici i saradnici,  prijatelji i posjetitelji !!!

 

Dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Goraždu i na našu internet stranicu. U ovom trenutku koristim priliku u svojstvu nastavnika koji se nalazi u zvanju redovnog profesora i u funkciji Rektora univerziteta da izrazim zahvalnost prije svega Osnivačima a zatim i dekanima, nastavnicima i saradnicima na kontinuiranoj afirmaciji Internacionalnog univerziteta u Goraždu.Svjesno smo opredjeljeni za razvijanje nastavno-naučnog procesa i visokog obrazovanja u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i u Bosni i Hercegovini shodno principima  Bolonjske deklaracije u  visokom obrazovanju. U skaldu sa tim izuzetno je bitno i nazaobilazno angažovanje kadrova ,koji posjeduju kompentetna znanja, kao primarni uslov na kojem počiva djelokrug Univerziteta, gdje je na prvom mjestu student sa težištem  za napredak,što i jeste glavni i najbitniji ciljani  put i politika Univerziteta. Iz navednih razloga cilj nam je da permanentno radimo sa studentima u procesu sticanja znanja u nastavno-naučnom i obrazovnom procesu,kao i kontinuiranom savladavanju sadržaja nastavno-naučnih procesa, uz stavljanje u prvi plan afirmaciju  multikulturalizma.Cilj nam je da se i na takav način ojača i opravda naša misija na putu  ostvarenja vizije na podizanju na viši nivo  kvalitete saznanja i znanja,kao i etičkih karakteristika svakog studenta, koji se moraju razvijati i njegovati u kontinuitetu.

U smislu nastavne aktivnosti,podsjećamo da Univerzitet ima četiri organizacione jedinice/Fakulteta i to:

  • Fakultet društvenih nauka,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Fakultet zdravstvenih nauka,
  • Fakultet edukacijskih nauka,

Ovim putem pozivamo buduće studente da odaberu neki od licenciranih studijskih programa na Univerzitetu i time postanu dio poslovnog i dinamičnog svijeta koji nas okružuje. Izborom Internacionalnog univerziteta u Goraždu i završetkom odgovarajućeg studijskog programa možete postati ljekar, inžinjer, psiholog  menadžer, pravnik itd. Naši student su već pokazali da po završetku studija mogu spremno odgovoriti potrebama privrede i opisu radnih mjesta koje obavljaju. Na Univerzitetu se pružaju sva potrebna teorijska i praktična znanja koja omogućavaju analitičko, rukovodno i sveobuhvatno razmišljanje u svim aspektima života.

Znanje je najvažniji resurs koji posjedujete,a svijet i svakodnevne promjene nam nameću stalne promjene i cjeloživotno učenje. Uspješnim se ne postaje slučajno nego zalaganjem radom i učenjem. Uz navedeno obavezno ide pozitivno razmišljanje, a vi ste ti koji ćete tokom svog  života stvarati takve događaje.

Na kraju, još jednom izražavam zadovoljstvo na Vašem odabiru da studirate na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Mi smo uz Vas na putu da uspijete!

Srdačan pozdrav!!!

Rektor univerziteta

 Prof.dr Hajriz Bećirović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *