Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

8 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

240
CIJENA

2,300.00 KM

Psihologija je sastavnica koja potječe iz grčkog psiha = duh, duša, život, um, dah i logos = govor, studij, rasuđivanje. Doslovno tako psihologija znači studij duha ili duše.

Značenje pojma ostaje nepromijenjeno sve do šesnaestog ili sedamnaestog stoljeća, kada mu je pridodano novo značenje u smislu “znanost o svijesti”. Moderna psihologija je prirodna i društvena znanost koja se bavi mozgovnim procesima i njihovim izražavanjem u ponašanju. Psihologija nastoji sustavnim empirijskim istraživanjima steći znanje o uzrocima i načinu ponašanja ljudi (i životinja), te o tome na koji način ljudi doživljavaju svijet u kojem žive.

Među psihičke procese ubrajamo razmišljanja, osjećaje (emocije), i motivacije. Povijesno, psihologija je bila disciplina filozofije, iz koje se izdvojila 1879. godine osnivanjem prvog psihologijskog laboratorija u Leipzigu. Tek 1980. godine psihologija postaje priznata kao prirodna znanost.