Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2015

TRAJANJE:

8 Sedmica

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

15
CIJENA

2,000.00 KM

Pravo je sistem pravila i društvenih normi koji reguliraju odnose među ljudima i organizacijama. Tko donosi ta pravila i kako ih primjenjuje varira u različitim društvenim grupama odnosno državama.

Izraz pravo ima više značenja, ali je ta mnogostrukost značenja reči “Pravo” više prisutna u pravnoj teorije i filozofiji prava nego u običnom životu.

Moguće je utvrditi tri različita pristupa određivanju pojma prava:
1. Jusnaturalizam: za koji je pravo etička pojava.
2. Legalizam i normativizam: pravo je skup normi kao psiholoških ili logičko-jezičkih pojmova.
3. Socijalizam: Za koje je pravo socijalno-materijalna kategorija.

Ostali smjerovi

Ekonomski fakultet

December 25, 2017