Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

12 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

360
CIJENA

6,000.00 KM

Medicina je naučna oblast čiji su predmet interesovanja zdravlje i blagostanje živih bića, najprije podrazumjevajući zdravlje čovjeka, a potom i zdravlje nekih redova životinja. Riječ medicina porijeklom je iz latinskog jezika i znači lijek (remedium), a upotrebljava se i izraz ars medicina kao umjetnost liječenja.

Zasnovana je na dva principa: teorijsko-istraživačkom i praktičnom, ili često nazvanim, kliničkim principom.

Teorijsko-istraživački princip će omogućiti da se određena oblast, bolest, urođena mana ili stanje definiše, detaljno prouči i nakon izvršenih testova uputi na zaključivanje. Zaključena medicinska teorija se putem raznih edukacijskih procesa najčešće provodi u praktični oblik, što će dovesti do konačnog cilja – unaprijeđenja zdravlja živih oblika na kojima će se ta teorija i primjenjivati.

Sve navedeno čini medicinu spojem naučnog i praktičnog, jer pored teorijske osnove, u medicini postoji niz tehnika, proizvoda, postupaka, planova i drugih definicija koje su u najvećoj mjeri sposobne da život održe zdravim ili ponovo takvim učine ukoliko on to nije.

Ostali smjerovi

Stomatologija

December 25, 2017

Farmacija

December 25, 2017

Sestrinstvo

December 25, 2017

Fizikalna terapija

December 25, 2017