POSLOVNA EKONOMIJA

I semestar II semestar
Sociologija Makroekonomija
Poslovna matematika Marketing
Menadžment Menadžment znanja
Komunikologija Međunarodna ekonomija
Izborni predmet Izborni predmet
III semestar IV semestar
Poslovno pravo Računovodstvo
Poslovna statistika Mikroekonomija
Ponašanje potrošača Poslovne finansije
Liderstvo Menadžment ljudskih resursa
Izborni predmet Izborni predmet
V semestar VI semestar
Finansijski menadžment Međunarodne finansije
Finansijska kontrola i revizija Organizaciona kultura i ponašanje
Preduzetništvo Metodologija naučno istraživačkog rada
Izborni predmet Finansije i finansijsko pravo
Izborni predmet Izborni predmet

BANKARSTVO

I semestar II semestar
Sociologija Makroekonomija
Poslovna matematika Marketing
Menadžment Menadžment znanja
Komunikologija Međunarodna ekonomija
Izborni predmet Izborni predmet
III semestar IV semestar
Poslovno pravo Računovodstvo
Poslovna statistika Mikroekonomija
Ponašanje potrošača Poslovne finansije
Liderstvo Menadžment ljudskih resursa
Izborni predmet Izborni predmet
V semestar VI semestar
Finansijska tržišta i hartije od vrijednosti Upravljanje promjenama
Bankarstvo Organizaciona kultura i ponašanje
Finansijski menadžment Metodologija naučno istraživačkog rada
Izborni predmet Finansije i finansijsko pravo
Izborni predmet Završni rad

MENADŽMENT

I semestar II semestar
Sociologija Makroekonomija
Poslovna matematika Marketing
Menadžment Menadžment znanja
Komunikologija Međunarodna ekonomija
Izborni predmet Izborni predmet
III semestar IV semestar
Poslovno pravo Računovodstvo
Poslovna statistika Mikroekonomija
Ponašanje potrošača Poslovne finansije
Liderstvo Menadžment ljudskih resursa
Izborni predmet Izborni predmet
V semestar VI semestar
Finansijski menadžment Upravljanje promjenama
Poslovno pravo Organizaciona kultura i ponašanje
Korporativne finansije Metodologija naučno istraživačkog rada
Izborni predmet Finansije i finansijsko pravo
Izborni predmet Završni rad