Na osnovu člana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona, Goražde” broj: 2/10 i 12/14) i čl.70. Statuta, Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu, r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2018/2019. godini

Raspisuje se konkurs za upis studenata na prvi (I), drugi (II) i treći (III) ciklus studija u akademskoj 2018/2019 godini. Upis studenata se vrši na slijedeće Organizacione jedinice/ studijske odsjeke:
• Fakultet Zdravstvenih nauka – Studijski odsjeci: Opća medicina, Stomatologija, Sestrinstvo, Farmacija i Fizioterapija – Ukupno: 100 studenata,
• Fakultet Društvenih nauka – Studijski odsjeci: Opšte pravo, Poslovna ekonomija, Menadžment, Bankarstvo – Ukupno 100 studenata,
• Fakultet Tehničkih nauka – Studijski odsjeci: Arhitektura, Građevina, Geodezija i Elektrotehnika – Ukupno 100 studenata,
• Fakultet Edukacijskih nauka – Studijski odsjek: Psihologija – Ukupno 50 studenata,

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu prvog (I) ciklusa studija:
• molba za upis sa tačno navedenim studijskim odsjekom za koji se konkuriše,
• diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi,
• svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole,
• rodni list,
• uvjerenje o državljanstvu,
• dvije fotografije formata 4×6 cm,
• nostrifikacija diplome ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine prema zakonom utvrđenim uslovima,
• dokaz o uplati školarine i ostala dokumentacija za upis: upisni list, semestralni list i dr.(regulisat će se prilikom upisa).
Svi navedeni dokumenti predaju se u orginalu. Za sve studente sa prostora bivše Jugoslavije važi ista cijena školarine. Studentima je omogućeno plaćanje školarine na rate. Konkurs za upis ostaje otvoren do 15.09.2018.godine.Pravo upisa imaju domaći i strani studenti.
Informacija o potrebnim dokumentima za upis na II (drugi) i III (treći) ciklus studija, kao i druge informacije o upisu mogu se dobiti lično u Studentskoj službi Univerziteta ili na broj telefona: 063-891-284 svaki radni dan od 09:00-17:00 h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *