Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

8 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

180
CIJENA

3,000.00 KM

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao: pomicanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrijeme.

Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti. Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.

Ostali smjerovi

Arhitektura

December 25, 2017

Građevina

December 25, 2017

Elektrotehnika

December 25, 2017