Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

8 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

240
CIJENA

2.500,00 KM 

 

Fizikalna terapija je grana medicine koja proučava biološko djeljenje pojedinih oblika fizikalne energije i njihovu primjenu u dijagnostici, liječenju, prevenciji i rehabilitaciji bolesti, ozljeda i urođenih mana. Kosti se u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kognitivnih poremećaja. U liječenju se koriste magnetizam, elektricitet, mehanička energija, toplina, zvuk i svjetlost. S razvojem medicinske znanosti i znanosti općenito, dostignuća fizikalne medicine sve su veća, pa je i stuka bogatija novim spoznajama, a time i uspješnija.

Ostali smjerovi

Opća medicina

December 25, 2017

Stomatologija

December 25, 2017

Farmacija

December 25, 2017

Sestrinstvo

December 25, 2017