Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

10 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

300

CIJENA

4,000.00 KM

Farmacija kao nauka spada u oblast Biomedicine i zdravstva i u stvari predstavlja znanstveno polje ovog šireg znanstvenog područja. Ova pripadnost dominantno karakterizira farmaciju kao znanost kojoj je predmet izučavanja čovjek i njegovo zdravlje, ali se uže usmjerava na izučavanje lijeka, kao takvog. Samim tim, farmacija postaje multidisciplinarna znanost koja u sebi uključuje kako osnovna, tako i napredna znanja iz oblasti medicine, kemije i biologije, ali i nekih drugih prirodnih znanosti, poput fizike, botanike i matematike. Ovakva definicija farmacije ukazuje na potrebu stalnog i sveobuhvatnog usvajanja znanja, ne samo iz oblasti medicine, nego i iz drugih srodnih prirodnih znanosti, čime bavljenje ovom naukom postaje izuzetno zahtjevno i komleksno.

Farmaceutska industrija je uvijek predstavljala, a to je pogotovo slučaj posljednjih decenija, jednu od najpropulzivnijih i najprofitabilnijih djelatnosti. Iznalaženjem i uvođenjem u primjenu tzv. pametnih lijekova koji su proizvedeni tehnikom genetskog inženjeringa i postupcima koji se koriste u biotehnologiji, potreba za što bržim razvojem i usvajanjem novih znanja je dodatno naglašena.

Ovdje se misli ne samo na područje molekularne biologije i biotehnologije, nego istovremeno i na načine dostave i ispitivanja kvaliteta tih visokosofisticiranih lijekova, ali i na kontinuirano praćenje sigurnosti primjene takvih lijekova.

Neophodnost produbljivanja znanja iz svake oblasti koja je vezana za lijek se nameće i činjenicom da farmaceutska industrija, nakon avioindustrije, predstavlja drugu, najstrožije reguliranu industriju na svijetu.

Ostali smjerovi

Opća medicina

December 25, 2017

Stomatologija

December 25, 2017

Sestrinstvo

December 25, 2017

Fizikalna terapija

December 25, 2017