Pogledaj brošuru

POČINJE:

December 25, 2014

TRAJANJE:

8 Semestara

ID:

MA-045

KREDITI (ETC):

240
CIJENA

3,000.00 KM

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije. Elektrotehnika kakvu je danas poznajemo ima duboke korijene u elektromagnetizmu koji je neodvojivi dio fizike. U samim početcima elektrotehnika se dijelila na područje “jake” i “slabe” struje.

Podjela elektrotehnike na oblast jake i slabe struje, skoro da se može smatrati netačnom jer se na taj način izdvaja samo jedna smijer elektrotehnike, energetika, sa jedne strane dok svi drugi potpadaju pod drugu oblast, slabe struje.

Ostali smjerovi

Arhitektura

December 25, 2017

Građevina

December 25, 2017

Geodezija

December 25, 2017