Univerzitet u obavljanju djelatnosti objedinjuje obrazovni, naučno-istraživački, stručni, odnosno umjetnički rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Univerzitet integriše funkcije svih ustanova i jedinica u svom sastavu, a posebno fakulteta, tako što sprovodi jedinstvenu politiku čiji je cilj stalno unapređenje kvaliteta nastavnog procesa i usavršavanje naučno-istraživačkog rada na temelju vizije, misije i ključnih vrednosti.

Osnovni ciljevi Univerziteta u Goraždu su:


• Sprovođenje kvalitetnog i efikasnog obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja i fleksibilnim akademskim profilima kroz sva tri nivoa studija, usmjereno fleksibilnim putevima učenja i cijeloživotnim obrazovanjem, u skladu sa potrebama zajednice, privrede i razvitka društva;
• Obrazovanje i osposobljavanje kadrova koji će imati zavidan stepen znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci bez dodatnog usavršavanja mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja;
• Pružanje najkvalitetnijeg obrazovanja za studente i omogućavanje ličnog razvoja studenata kako bi postali odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju poslova iz različitih oblasti društvenog života;
• Kreiranje privlačnog okruženja za studiranje i istraživanja u funkciji razvoja vladavine prava, demokratije i političke tolerancije, biznisa, preduzetništva, saobračaja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kao i prosperiteta čitavog društva;
• Održavanje najvećeg standarda i najviše reputacije utemeljenih na ključnim vrijednostima koje gajimo pri pružanju obrazovnih i profesionalnih usluga.

 

Zadaci Univerziteta u Goraždu:


 1. Prenošenje i širenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i vještina u akademskoj zajednici;
2. Razvoj nauke i unapređivanje umjetničkog stvaralaštva u skladu sa svjetskim trendovima;
3. Obezbjeđivanje naučnog, stručnog i umjetničkog podmlatka;
4. Obezbjeđenje pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
5. Bitno povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem uz davanje doprinosa izgradnji društva znanja;
6. Uključenje u evropski prostor visokog obrazovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *