Uncategorized

K O N K U R S – za izbor/reizbor nastavnika i saradnika za uže naučne oblasti / nastavne predmete:

Na osnovu člana 76. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Bosansko – Podrinjskog Kantona, Goražde“ br. 02/10 i 12/14)  i čl. 64. Statuta, Senat Univerziteta donio je odluku o raspisivanju: K O N K U R S A za izbor/reizbor  nastavnika i saradnika za uže naučne oblasti / nastavne predmete:   1.Fakultet zdravstvenih nauka  – […]

By univerzitetgorazde | Uncategorized
DETAIL

K O N K U R S – za izbor Dekana Internacionalnog univerziteta u Goraždu

Na osnovu člana 68. Zakona o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine” br. 02/10 i 12/14)  i čl. 43. Statuta, Senat Univerziteta   r a s p i s u j e:   K O N K U R S za izbor Dekana   Raspisuje se konkurs za izbor Dekana i to: Dekan Fakulteta edukacijskih […]

By univerzitetgorazde | Uncategorized
DETAIL

K O N K U R S – za izbor Rektora Internacionalnog univerziteta u Goraždu

Na osnovu člana 55. Zakona o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine” br. 02/10 i 12/14)  i čl. 34. Statuta, Senat Univerziteta   r a s p i s u j e:   K O N K U R S za izbor Rektora Internacionalnog univerziteta u Goraždu   Raspisuje se konkurs za izbor Rektora Internacionalnog […]

By univerzitetgorazde | Uncategorized
DETAIL

INFORMATION

International University of Gorazde, within the cooperation with Zaklada Europa, Department of European Studies “Jean Monnet”, has started with preliminary activities and efforts for opening a branch in Italy. As discussed between the partners, International University of Gorazde has made a progress when it comes to international relations with other universities in European Space for […]

By univerzitetgorazde | Uncategorized
DETAIL

K O N K U R S za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona, Goražde” broj: 2/10 i 12/14) i čl.70. Statuta, Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu, r a s p i s u j e: K O N K U R S za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2018/2019. godini […]

By univerzitetgorazde | Uncategorized
DETAIL
Aug
18

RIJEČ REKTORA

Prof Dr SEAD AVDIĆ Poštovane koleginice i kolege, Dragi naši budući studenti, Imam posebnu čast da Vas pozdravim u ime Internacionalnog univerziteta u Goraždu, Visoko-školske institucije koja sa ponosm ističe da je dio jednog velikog projekta i saradnje sa EU-om i univerzitetima iz Republike Italije, univerzitetima iz Napoli-a, Rima i posebno Bergama sa kojim imamo […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

Sastanak sa gradonačelnikom grada Goražda dr.sci Ramović Muhamedom

Novoizabrani rektor Internacionalnog univerziteta u Goraždu prof. dr Sead Avdić i gradonačelnik grada Goražda dr. sci Muhamed Ramović održali su prvi zajednički sastanak. Na sastanku je razgovarano  o aktivnostima i djelovanju Internacionalnog univerziteta u Goraždu, te budućim planovima i intenzivnijem razvoju međusobne saradnje Univerziteta sa Gradom Goražde.

By univerzitetgorazde | Uncategorized
DETAIL

Fakultet društvenih nauka

Fakultet zdravstvenih nauka

Fakultet tehničkih nauka

Fakultet edukacijskih nauka

Kontakt Bosna i Hercegovina


Internacionalni univerzitet u Goraždu
Zaima Imamovića 42
73 000 Goražde
Tel: +387(38) 941 842
Fax: +387(38) 941 843
[email protected]
www.univerzitetgorazde.com

Računi za uplate:


Transakcijski račun
ZiraatBank BH : 186-000-107-2476-159

EUR devizni račun
ZiraatBank BH : 186-000-167-2476-158
IBAN code: BA391860001672476158
SWIFT code: TZBBBA22