INTERNACIONALNI UNIVERZITET I GRAD GORAŽDE ORGANIZIRALI PRVU MEĐUNARODNU KONFERENCIJU “ETIKA BOSNE”

U petak, 14. juna 2019. godine, započela je prva međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Etika Bosne” koja je trajala dva dana i predstavlja jedan od najvećih simpozijuma o etici na našim prostorima. Organizatori su bili Internacionalni univerzitet u Goraždu i grad Goražde sa svojim ustanovama kao što je Centar za kulturu BPK koji je prvog dana simpozijuma primio sve učesnike i u čijoj je velikoj sali upriličen bogat program ove naučne manifestacije. Omladina Goražda izvela je nekoliko predivnih tački programa koje su obilovale patriotskim emocijama prema domovini. Istog popodneva održana je promocija Riječnika bosanskog jezika, autora akademika Dževada Jahića. Učesnici konferencije imali su priliku uživati i u pogledu na predivnu rijeku Drinu, njena tri duga mosta, zatim obići veliku džamiju sa dvije munare, kao i ugostiteljske objekte hotel “Casablanca” i restoran “Drinska bašta” koji su učesnicima pružili vrhunsku uslugu.

Na dvodnevnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji bilo je učesnika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Sandžaka, Srbije, Crne Gore, a radovi su prezentirani na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu učešće u konferenciji uzeli su:
Prof. dr. Adib Đozić, Braho Adrović, književnik, Mr. Dženis Šaćirović, Doc. dr. Muamer Kalić, Mr. sc. Fahrija Bajrami, Prof. dr. Fahira Fejzić-Čengić, Majda Kovač, MA , Fuad Kovač, MA , Prof. dr. sc. Muradif Hajder, Ruždija Adžović, novinar , Dr. Selman Selhanović, Doc. dr. sc. Almasa Zubović, Prof. dr. Edin Ramić, Prof. dr. Remzija Kadrić, Doc. dr. Mujo Begić, Mr. sc. Esko Muratović, Doc. dr. Elvira Čekić, Emeritus, prof. dr. Azem Kožar, Akademik, prof. dr. Šefket Krcić , Akademik, prof. dr. Faris Gavrankapetanović , Akademik, prof. dr. Ferid Muhić, Akademik, prof. dr. Muhamed Filipović, Akademik, prof. dr. Džemal Najetović, Akademik, prof. dr. Dževad Jahić, Emeritus, prof. dr. Enver Imamović, Mr. sc. Melvedin JašarevićMr. Merima Jašarević Mr. sci. Elma Brutus, Amela Imamović, dipl. ecc., Mensur Pavica, student, Prof. dr. Kemal Brkić,Prof. dr. Izet Banda, Tahir Mujović, publicist,Nuradin Bicić, publicist, Prof. dr. Mehmed Avdagić, Doc. dr. Maja Radić, Mr. sci. Sanid Zirak, Prof. dr. David Kamhi, Doc. dr. Alija Jašarević, Prof. dr. Aleksandra Pušara, Doc. dr. Asja Gojačić, Dr. Suada Tutić , Mr. sc. dr. Gazmend Ljutfiu, Prof. dr. sc. med. Lilijana Oruč, Prof. dr. sc. med. Muamer Suljić, Dr. Amina Lilić, Prof. dr. Hajriz Bećirović, Doc. dr. Elmir Jahić, Doc. dr. Mersada Agović, Doc. dr. sc. Husejin Omerović, Dino Krcić, publicist, Dr. Muhamed Ramović, Mustafa ef. Spahić

Gradonačelnik dr. sci. Muhamed Ramović dao je svestranu podršku simpozijumu o etici BiH. Nakon diskusije, izvedeni su korisni zaključci o kojima će biti riječi u posebnom prilogu. Svim učesnicima konferencije podijeljeni su certifikati, a njihovi radovi ušli su u naučni zbornik pod nazivom “Etika Bosne”.

6 9 8 7 5 4 3 2 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *