O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

o odbrani doktorske disertacije

 

 

Radojka Golijan, javno će branit doktorsku disertaciju  pod nazivom:

„Patofiziološki uticaj hiperglikemije na arterijsku tenziju kod dijabetičara tip 2”

Odbrana će se održati 15. aprila, 2019. godine u 12.00 sati na Fakultetu zdravstvenih nauka, Internacionalnog univerziteta u Goraždu  (Sala 1)

Pristup odbrani je slobodan.

 

Služba za nastavu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *