Saopćenje za javnost

NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U GORAŽDU IZABRAN REKTOR UNIVERZITETA

 

Poštovani,

Dana 02.02.2019. godine održan je Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu, na kojem je donešeno niz odluka iz oblasti nastavno-naučne djelatnosti ove visokoškolske ustanove.  Tom prilikom za Rektora univerziteta na mandatni period izabran je prof.dr Hajriz Bećirović, redovni profesor. Pored toga izabran je i Prorektor za nastavu i naučno-istraživačku djelatnost akademik, prof.dr Šefket Krcić i Prorektor za međunarodnu saradnju doc. dr Branka Marković.

Senat univerziteta je razmatrao i dosadašnji rad univerziteta sa izvještajem V.d. Rektora o radu Univerziteta za akademsku 2017/18. godinu  i planom rada za naredni period. Senat je prihvatio izvještaj o radu i budući plan rada svih tijela Univerziteta i njegovih stručnih službi.

Na ovoj sjednici fokus je stavljen i na upisnu politiku za narednu ak.2019/20. godinu koja je usklađena sa potrebama tržišta rada, u cilju  strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u BPK-a.

 

Pres služba Univerziteta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *