Na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu odbranjena prva doktorska disertacija

Dana, 22.12.2018. godine na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, Fakultet društvenih nauka, kandidat Sanel Ćemer odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Uloga menadžmenta u upravljanju društvenim organizacionim promjenama u preduzeću“

Doktorska teza je branjena pred komisijom u sastavu:

  • dr Hajriz Bećirović, redovni profesor, predsjednik komisije
  • dr Mehmed Avdagić,redovni profesor, mentor i član komisije
  • dr Aleksandra Pušara, vanredni profesor, član komisije

Svečanoj odbrani su prisustvovali prijatelji, nastavno i nenastavno osoblje univerziteta te druga zainteresirana lica. Nakon odbranjene doktorske disertacije komisija je konstatovala da je kandidat uspješno odbranio doktorsku tezu te ga je promovisala na čast doktora ekonomskih nauka iz oblasti Poslovne ekonomije.

Služba za nastavu IUG

dokt 1

dokt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *