SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U GORAŽDU DODJELJENJE DIPLOME DRUGOJ GENERACIJI DIPLOMACA I MAGISTRANATA

U prisustvu gostiju, prijatelja i saradnika, dana 22.12.2018. godine na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu je održana promocija (II) druge generacije diplomanata i magistranata. U prepunoj sali Univerziteta prisutne je pozdravio V.d. Rektor univerziteta prof.dr Hajriz Bećirović, koji je istakao da će se danas diplomantima i magistrantima biti uručene diplome o završenom odgovarajućem ciklusu studija. V.d. Rektor univerziteta je naglasio da je određeni broj studenata imao potporu od strane uprave Univerziteta kroz stipendiranje u toku trajanja njihovog studija na Univerzitetu i da smo ponosni zbog toga. Uvjereni smo da će diplomci i magistranti stečena znanja  upotrijebiti za razvoj cjelokupnog društva. Prisutnima se obratila i dekanesa Fakulteta društvenih nauka prof.dr Aleksandra Pušara koja je također čestitala stečena akademska zvanja svim diplomantima i magistrantima i poželjela im puno uspjeha u budućem profesionalnom radu. Istakla je da su naši studenti razlog zbog čega Internacionalni univerzitet u Goraždu egsistira kao visokoškolska ustanova u BPK-a. Dekan fakulteta tehničkih nauka Doc.dr Muamer Kalić je naglasio da su diplomci i magistranti od ovog momenta ambasadori našeg Univerziteta i da svoje znanje koje su stekli na Univerzitetu stave na raspolaganje u cilju izgradnje cjelokupnog društva i na opštu dobrobit. Ovim putem prenešene su i čestitke povodom ove svečanosti  upućene od strane Ministra za Obrazovanje Nauku kulturu, sport i mlade gdin. Damira Žuge. Uz prigodan program ova svečanost je pokazala da je Univerzitet opredjeljen za izgradnju visokog obrazovanja u BPK-a i Bosni i Hercegovini.

Press služba univerziteta

SLIKA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *