INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU OBJAVLJUJE

KONKURS

Za upis redovnih i ( izvanrednih) vanrednih studenata u na sve godine studija, na prvi (I), drugi (II) i treći (III) ciklus studija na  fakultetima Internacionalnog univerziteta u Goraždu, u akademskoj 2015/2016 godini

Konkurs se vrši za upis studenata na sljedece studijske programe organizacionih jedinica, odnosno fakulteta:

Fakultet društvenih nauka (FDN)


 • Pravo
 • Ekonomija-smjer:
 • Poslovna ekonomija
 • Menadžment
 • Bankarstvo

 

Fakultet zdravstvenih nauka (FZN)


 • Medicina
 • Stomatologija
 • Farmacija
 • Sestrinstvo
 • Fizioterapija

 

Fakultet tehničkih nauka (FTN)


 • Arhitektura
 • Građevina
 • Geodezija
 • Elekrotehnika

 

Fakultet edukacijskih nauka (FEN)


 • Psihologija – Pedagogija
 • Turski jezik i Književnost

 

 CERTIFICIRANJE:


 • Menadžment zdravstva
 • Menadžment sporta
 • Radna i okupaciona terapija

 

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu:


 • molba za upis sa tačno navedanim studijskim programom, na koji se konkuriše,
 • diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi,
 • svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole,
 • diploma o završenom master/magistarskom studiju,
 • rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dvije fotografije formata 4×6 cm i
 • dokaz o uplati školarine  i ostala dokumentacija  za upis: upisni list, semestralni list i dr.(regulisat će se prilikom upisa).

Svi  navedeni dokomenti predaju se u orginalu.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE


Za sve studente sa prostora bivše Jugoslavije važe iste cijena kao i za studente koji dolaze iz Bosne i Hercegovine.

Konkurs ostaje otvoren do popune mjesta.

Sve informacije možete dobiti na  brojeve telefona: 063-891-284 ili u Studentskoj službi Internacionalnog univerziteta u Goraždu, na adresi  Ibrahima Čelika bb, Goražde, svaki radni dan od 9-16 sati

Internacionalni univerzitet u Goraždu

 

UPIS U TOKU