Društvene nauke

FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta društvenih nauka imamo Pravo i Ekonomiju.

4b

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta zdravstvenih nauka imamo Opću medicinu, Stomatologiju, Farmaciju, Sestrinstvo, Radiologiju i Fizikalna terapiju.

4c

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta tehničkih nauka imamo Arhitekturu, Građevinu, Geodeziju i Elektrotehniku.

4d

FAKULTET EDUKACIJSKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta edukacijskih nauka imamo Psihologiju i Turski jezik i književnost.

Internacionalni univerzitet u Goraždu

 

UPIS U TOKU

Misija Univerziteta u Goraždu

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, Univerzitet u Goraždu će  pružati širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa koji se odnose na preddiplomske, diplomske akademske i doktorske studije stvarajući dinamičnu obrazovnu  zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta.

Univerzitet je usmjeren i na promociju ekonomskog  napretka, kako pojedinca, tako i društva u celini. Istovremeno, Univerzitet će pružati studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Posebna misija univerziteta  je afirmacija multikulturalizma i regionalizma u institucionalnom okviru BiH , kao posebne političko-teritorijalne jedinice, kao i istraživanje, unapredjenje i promocija privrednih potencijala rijeke Drine.

Novosti

Sve novosti

Rezultati II. parcijalnog testa iz Socijalne psihologije II, održanog 28.12.2016.

Položili su slijedeći studenti:                                              bodovi Ajša Odžak                                                                         11,0 Emina Velić                   […]