Društvene nauke

FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta društvenih nauka imamo Pravo i Ekonomiju.

4b

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta zdravstvenih nauka imamo Opću medicinu, Stomatologiju, Farmaciju, Sestrinstvo, Radiologiju i Fizikalna terapiju.

4c

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta tehničkih nauka imamo Arhitekturu, Građevinu, Geodeziju i Elektrotehniku.

4d

FAKULTET EDUKACIJSKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta edukacijskih nauka imamo Psihologiju i Turski jezik i književnost.

Internacionalni univerzitet u Goraždu

 

UPIS U TOKU

Misija Univerziteta u Goraždu

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, Univerzitet u Goraždu će  pružati širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa koji se odnose na preddiplomske, diplomske akademske i doktorske studije stvarajući dinamičnu obrazovnu  zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta.

Univerzitet je usmjeren i na promociju ekonomskog  napretka, kako pojedinca, tako i društva u celini. Istovremeno, Univerzitet će pružati studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Posebna misija univerziteta  je afirmacija multikulturalizma i regionalizma u institucionalnom okviru BiH , kao posebne političko-teritorijalne jedinice, kao i istraživanje, unapredjenje i promocija privrednih potencijala rijeke Drine.

Novosti

Sve novosti

REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA POSLOVNA STATISTIKA ODRŽANOG 2.12.2016 god

REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA POSLOVNA STATISTIKA ODRŽANOG 2.12.2016 god   1 Ajla Tanjo 28 2 Aldena Đozo 25 3 Adina Kurtović 18 4 Nevesinjac Eldin 11 5 Naida Hubanić 18 6 Dženana Peštek 18 7 Sabina Memija 20 8 Elza Kavazović 20 9 Pašović Amina 26 10 Samira Džafić 16 11 Borovac Edin […]