Društvene nauke

FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta društvenih nauka imamo Pravo i Ekonomiju.

4b

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta zdravstvenih nauka imamo Opću medicinu, Stomatologiju, Farmaciju, Sestrinstvo, Radiologiju i Fizikalna terapiju.

4c

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta tehničkih nauka imamo Arhitekturu, Građevinu, Geodeziju i Elektrotehniku.

4d

FAKULTET EDUKACIJSKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta edukacijskih nauka imamo Psihologiju i Turski jezik i književnost.

Internacionalni univerzitet u Goraždu

 

UPIS U TOKU

Misija Univerziteta u Goraždu

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, Univerzitet u Goraždu će  pružati širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa koji se odnose na preddiplomske, diplomske akademske i doktorske studije stvarajući dinamičnu obrazovnu  zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta.

Univerzitet je usmjeren i na promociju ekonomskog  napretka, kako pojedinca, tako i društva u celini. Istovremeno, Univerzitet će pružati studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Posebna misija univerziteta  je afirmacija multikulturalizma i regionalizma u institucionalnom okviru BiH , kao posebne političko-teritorijalne jedinice, kao i istraživanje, unapredjenje i promocija privrednih potencijala rijeke Drine.

Novosti

Sve novosti

Rezultati ispita iz predmeta USTAVNO PRAVO

FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA I GODINA AKADEMSKA 2015./2016.   Redni broj Ime i prezime studenta Status studenta Broj  Indexa Konačna ocjena 1. Pavle Šarac R 019/15 8/C osam 2. Adnan Mirvić R 022/15 8/C osam 3. Starhonić Irma V 018/15 9/B devet 4. Emina Ćebo R 020/15 9/B devet